Vaše spokojenost
je pro nás priorita

Betonová deska je pro montáž terasy nejideálnějším ze všech podkladů. Případný pohyb podloží (navážka zeminy může sedat i několik let), se u betonové desky rozloží a na terase se neprojeví tak jako to může být například u štěrku. Jelikož je montáž terasy na betonovu desku nejjednodušší variantou, odráží se to na rychlosti i ceně pokládky. Důležité je, aby nad betonovu deskou zůstal prostor pro skladbu terasy v minimální výšce 5-6cm (závisí na typu terasového prkna a podkladního hranolu). Betonová deska by měla být bez výrazných nerovností, vyspádovaná a dostatečně vyzrálá.

 

Nabízíme i stavební přípravu pod terasu (pouze Olomoucký kraj).

Orientační cena stavebních prací :

Betonová deska lemovaná zahradním obrubníkem - 1200,-/m2

Betonová deska lemovaná ztraceným bedněním do nezámrzné hloubky - 1850,-/m2 

Ceny uvedeny bez DPH.

 

stavba.jpg

Postup montáže:

  • pokládka a kotvení podkladních hranolů pomocí natloukacích hmoždinek do betonové desky (ideálně ve směru spádu betonové desky kvůli odtoku vody mezi hranoly, při pokládce hranolů kolmo na spád je nutno podložit hranoly podkladními gumami, aby mohla voda volně odtékat)
  • montáž terasových prken kolmo na podladní hranoly pomocí skrytých nerezových spon a vrutů
  • lištování okrajů terasy pomocí rohových lišt, lemovacích desek či terasových prken

popis_montaze.png

 

Na co dát pozor?

  • středy podkladních hranolů musí být od sebe vzdáleny max. 35cm
  • při kotvení podkladních hranolů do betonu musí být dodržena diletace mezi jednotlivými hranoly na sebe navazujícími a také mezi hranoly a pevnými předměty (fasáda, sloupy...)
  • konce terasových prken musí být vždy podloženy podkladním hranolem bez ohledu na dodržení roztečí 35cm
  •  terasová prkna musí být kotvena pomocí nerezových spon a vrutů vždy ke každému podkladnímu hranolu (max. v rozestupu 35cm a na koncích prken)
  • při montáži terasových prken musí být dodržena diletace mezi jednolivými prkny a dále také mezi prkny a pevnými předměty (fasáda, sloupy...)

 

 

Řez terasou na betonové desce - lištování boční strany terasy

-lze použít pouze při lištování v max. výšce jednoho terasového prkna (plotové desky), nevhodné na schody

 

betonova deska listovani plotovkou.jpg

 

 

Řez terasou na betonové desce - obkládání boční strany terasy

-lze použít  při obkládání více než jedním terasovým prknem (plotovou deskou) nad sebou a při obkládání schodů

betonova deska listovani prknem.jpg

 

 

 

Řez betonovou konstrukcí schodiště obloženým terasovým prknem STYLE

-nutno lištovat rohovou lištou

- v případě obkládání bočních stěn nutno počítat s navýšením o podkladní hranol a terasové prkno

 

obkladani schodu dute prkno.jpg

 

 

 

 

Řez betonovou konstrukcí schodiště obloženým terasovým prknem PROFI

- v případě obkládání bočních stěn nutno počítat s navýšením o podkladní hranol a terasové prkno

obkladani schodu plne prkno.jpg

 

 

 

Řez kovovu konstrukcí schodiště obloženým terasovým prknem STYLE

-nutno lištovat rohovou lištou

obkladani schodu dute prkno II.jpg

 

 

 

Řez kovovou konstrukcí schodiště obloženým terasovým prknem PROFI

obkladani schodu plne prkno II.jpg

 

 

 

Montážní návod